KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Komisyon Üyeleri

Doç.Dr.  Mehmet Zahit BİLİR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Soner OKAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğuz GÖK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Günsu YILMA ŞAKALAR (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TEKGÜL (Yedek Üye)