KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI (Başkan)

Doç. Dr. Seher ATMACA (Üye)

Doç. Dr. Günsu YILMA ŞAKALAR (Üye)

Doç. Dr. Mehmet Zahit BİLİR  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKSOY (Üye)