KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Kurul Üyeleri:

Doç.Dr.  Mehmet Zahit BİLİR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Oğuz GÖK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Soner OKAN (Üye)

Öğr. Gör. Meltem ÖZSAN (Üye/Okul Sanayi İşbirliği Sağlayıcısı)