KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

 

      Koroları oluşturan bireyler, müzikle birlikte aldıkları iyi alışkanlıklarını çeşitli yollardan topluma da yansıtırlar. Bu nedenle korolar, toplumun yalnız müzik kültürünün gelişimine yardımcı olmakla kalmazlar, o toplumun genel eğitimine de iyi yönde katkıda bulunurlar. 

                Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi koordinasyonuyla oluşturulacaktır. Türk Sanat Müziği Korosu üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşturulacaktır. Repertuvarında Türk sanat müziğinin seçkin örneklerinin sergileneceği konserler ile koro üyelerine ses ve saz eserlerinin doğru biçimde icra etme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca üniversite bünyesinde müzik aracılığıyla çeşitli birimlerde görev alan akademisyenlerin ve öğrenim gören öğrencilerin müziğin birleştirici özelliğiyle gerek müzikal gerekse sosyokültürel bağlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

                Kuruculuğunu Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nın üstlendiği koroların seçmelerinde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üye ve elemanlarının yer alması, seçmeler sonrası çalışmalar, repertuvar taraması ve koro şefliğini GSF Müzik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Soner Okan üstlenmektedir.

                Gerek akademisyen, gerekse öğrencilerin katıldığı TSM korolarının yıllarca sürdürülebilmesi, ülkemizdeki diğer üniversitelerde bu tür toplulukların oluşturulmasına öncülük ve kaynaklık etmesi açısından önem taşımaktadır. TSM korosunun Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin sanatsal ve kültürel yüzü olmasının yanında üniversitemizin tanıtımına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı