KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Misyon:

      Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, kendi kültür ve değerlerinden ilham alan, alanında öncelikle ülkemizin ve dünyanın sanatsal, bilimsel ve kültürel değerlerine katkıda bulunabilen; sanatsal özgünlüğe sahip olan; özgüveni yüksek; birikimini sonraki kuşaklara aktarabilen nesiller yetiştirmektir.

      Öğrencinin geniş bir perspektif içinde, geleneklerine bağlı, çağdaş bir görüş ve anlayışla, evrensel düşünce ve değerlere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, sanat ve özgünlüğün temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve özgür bireyler yetiştirmektir.

Vizyon:

      Uluslararası düzeyde tercih edilen, bölgesel anlamda öncü, bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, yetiştirdiği seçkin bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

     Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla akademik ve sanatsal çalışmalar yapabilen, sanayi ve üniversite arasında işbirliğini sağlayıp öğrencilerinin uygulama alanlarında daha çok çalışabildikleri ortamları sunabilen, yapılan bilimsel ve sanatsal çalışmalarla tanınan, akademik personelin sürekli gelişim ve ilerleme süreci içerisinde hareket ettiği bir eğitim kurumu olmaktır.

    Akademik ve sanatsal etkinlikler yoluyla, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı olan; tercih edilen; ülkemizde sanatın bilimsel olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işlevsel olmasını sağlaya bilmektir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı