Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi


   

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Gelenek ve Çağdaş Sanat İlişkisi” konulu konferans düzenlendi… Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin ELMAS konuşmacı olarak katıldı.

Elmas, sunumunda geleneğin bir toplumun, bir ulusun, bir kültürün, geçmişten günümüze taşıdığı ve yüzyıllar içerisinde oluşturduğu değerler bütünü olduğunu ifade ederek geçmiş, şimdi ve gelecek arasında eklektik bir yapının oluşmasındaki en önemli etken olarak “geleneği” gördüğünü dile getirdi. Aynı zamanda gelenek ile ilintili olan Ulusallığı ise, bir ulusun, bir kültürün tarihsellik içinde elde ettiği değerlere yaklaşım biçimi şeklinde ifade etti.

Toplumların sanat üretimlerinin, yine kendinden yola çıkarak kendi kendisini üretebilir duruma gelmesine vurgu yapan Elmas, ülkemizdeki müze sayılarının ise Avrupa ve Amerika’ya göre yeterli sayıda olmadığına dikkat çekmektedir. “Değişme ve Yenileşme” kavramlarının doğru anlaşılması gerektiğini dile getiren Elmas, köklü bir geleneği olmayan  her sanatın, kendine örnek aldığı modelleri taklit etmekle başlayan  ilk tedirginlik dönemlerinden sonra, bir kimlik arayışına girme ilkesinin Türk sanatında da kendini gösterdiğini belirtir. Elmas, 1940’lı yıllarda  Batı aktarmacılığına karşı  kendi geleneksel değerlerimizin  kaynak olarak kullanılmasının önemine değinerek bu bağlamda geleneksel sanatların günümüz resmine yansımasında; Minyatürden hareket edenler, Kaligrafiden hareket edenler, Halk sanatlarından hareket edenler, Mimari, Çini, Seramik vs. hareket edenler şeklinde bir sınıflandırma ile sanatçıların yapıtları üzerinden analizler yapmıştır.

Konferans sonrasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI tarafından Prof. Dr. Hüseyin ELMAS’a teşekkür belgesi takdim edildi.Ardından Prof. Dr. Mehmet ÖZKARCI fakültemizde öğrencilerimizin kendilerini yetiştirip geliştirmeleri için farklı konularda konferansların düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak fakülte yönetimi olarak tüm sanatsal faaliyetleri desteklediklerini ifade etti. 

 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı