Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

ESER SAHİBİ BİLGİ FORMU

Adı Soyadı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Halen Kayıtlı Olduğu Üniversite

 

Öğrenim Kademesi

Ön Lisans

 

Lisans

 

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

İLETİŞİM

GSM:                                        /  E-posta:

Banka IBAN NO

(Mutlaka IBAN NO Yazılacaktır)

TR____      ________      ________      ________    ________

ADRES

(Eserin kargo ile iadesi için)

 

 

 

 

 

 

AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ MUTLAKA İŞARETLEYİNİZ.  İŞARETLENMEDİĞİ

TAKDİRDE ESER HİBE EDİLMİŞ SAYILACAKTIR.

Eserimin iadesini adresime alıcı ödemeli olarak kargo ile yapınız. 

 

Eserimi kendi imkânlarımla en geç 1 ay içinde elden teslim alacağım.

 

Eserimi Fakültenizin Koleksiyonuna hibe ediyorum.

 

Yarışmaya …. adet eserle katılıyorum.

Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.                                                                  

                                                                                                                     …./…../2017

                                                                                                                           İmza

                                                                                      

 

 

 

           

                                                                                                                                Form-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

14. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

RESİM YARIŞMASI

ESER BİLGİ FİŞİ

Katılımcının Adı Soyadı                    

 

Eserin Adı

 

 

Eserin Tekniği

 

 

*Eserin Ölçüleri

 

Eserin Yapıldığı Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                 Form-2

 

 

*Not: Lütfen eserin dik olan kenar ölçüsünü önce, yatay olan kenar ölçüsünü sonra yazınız

        

            110 cm                 110 x150 cm gibi  

 

                          150 cm

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                 


KATILIM FORMU

ŞARTNAME

AFİŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı