EN

Dr.Öğr.Üyesi SEHER ATMACA

Dekan Yardımcısı

seheratmaca@ksu.edu.tr

Azerbaycan'da doğdu. Öğrenimini Azarbaycan'da tamamladı. Şuan KSÜ GSF'de Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır.

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Lisans : Azerbaycan Devlet Medeniyet İncesanat Üniversitesi , Müzik Bölümü Âşık Sanatı, 2003.

  Yüksek Lisans: Azerbaycan Devlet Medeniyet İncesanat Üniversitesi, Halk Bilimi Bölümü, 2005.

  Doktora: Azerbaycan Devlet Medeniyet İncesanat Üniversitesi, Halk Bilimi Bölümü, 2011.

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  Azərbaycanın Türkiyə ilə tarixi əlaqələrinin kultu¬roloji əsasları. Mədəni müxtəliflik sosial-siyasi dəyər kimi. Kulturoloq¬ların II Milli Forumu (Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 3 iyun 2010-cu il). Bakı: Elm, 2010, 504 s. (s. 216-222).

  Qars aşıq mühitinin Azərbaycan mədəniyyətindəki tarixi-kulturoloji yeri. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədə¬biy¬yat və mədəniyyətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları (29-30 noyabr 2010-cu il). Bakı: Elm, 2010, 416 s. (s. 19-21).

  Azərbaycan - Türkiyə Mənəvi Birliyinin Simvolu Aşıq-Ozan Sənəti. Mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları (10 iyul 2013-cu il). Bakı: Mütərcim, 2013, 136 s. (s. 104-113).

 • İDARİ GÖREVLER

  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ
 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER

  Bursa Yıldırım Belediyesi Âşıklar Bayramı 2007 (Güzelleme Dalı 1.si)

  Türk Dünyası Âşıkları Dede Korkut Şiir Yarışması 4.sü

 • ÜYELİKLER

  Âşık Peri Meclisi ( Bayan âşık ve Şairler Birliği) AZERBAYCAN

  Ulduz (Azerbaycan Sazlı Kızlar Birliği) AZERBAYCAN

  Dirili Gurbani Meclisi ( Âşıklar ve Şairler Birliği) AZERBAYCAN

 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  Kars Yöresinin Bazı Aşıkları. Yol, Bilim Kültür Araştırma Dergisi, 10. Yıl, S. 29, Ankara, 2008. s. 155-163.

  Âşık Elesgerme Şemkirli Âşık Hüseyn Destanı 1 Hece Taşları Şiir Dergisi, 1. Sayı s.20,21 Erişim tarihi: 20 Kasım 2015, http://www.tayyibatmaca.net/belge/hecetaslari2sayion5nisan2015.pdf

  Âşık Elesgerme Şemkirli Âşık Hüseyn Destanı 2 Hece Taşları Şiir Dergisi, 2. Sayı s.13,14 Erişim tarihi: 20 Kasım 2015, http://www.tayyibatmaca.net/belge/hecetaslari3sayion5mayis2015.pdf

  Azerbaycan ve Türkiye'de Köroğlu Destanı'nın Karşılıklı Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2 (2016), s.353-368.

 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Âşık Edebiyatında Dedim Dedi Örnekleri, Akademik Bakış Dergisi, 58, 113-126, Kırgızistan, 2016.

  Göyçe Âşık Mektebinde Âşık Elesger’inYeri ve Önemi Üzerinde Değerlendirmeler, International Journal of Language Academy, 3, 252-264, doi.org/10.18033/ijla.3540, ISSN 2342-0251, Elektronik Dergi, 2017.

  Azərbaycanda Aşıq Sənətinin Tarixindən.“Mədəniyyət dünyası”, XVII buraxılış, Bakı: ADMİU, 2009, s. 67-70.

  Azərbaycan Mədəniyyətindəki Tarixi-Kulturoloji Yeri Baxımından Qars Aşıq Mühiti. “Müasir mədəniyyətşünaslıq”, 2010, №3(5) s. 112-117.

  Qars Aşıq Mühitində Varislik ənənəsinin kulturoloji aspektləri. Azərbay¬can Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Elmi əsərləri”, Bakı, 2011, № 11, s. 34-41.

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Azerbaycan ve Türkiye de Köroğlu Destanının Karşılıklı Analizi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 353-370, Kahramanmaraş, 2016.

  Şairler Arasında Dedim Dedi Şiiri Örnekleri, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 289-307, Kahramanmaraş, 2017

  Kars Âşıklık Geleneği ve Badeli Âşık, A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 211-225

  Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Cilt: X, Sayı 1, Sayfa:81-89, İZMİR 2010.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  Türk Musiqisinde "Uzun Hava" Anlayışına Dair, XVI Beynelxalq elmi-praktiki konfrans, S. 80-83, Azerbeycan Bakü, 2017.

  BİR ÇINARIN İKİ KOLU: ÂŞIK ELESGER, ÂŞIK ŞENLİK, IV. ULUSLAR ARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Cilt 2, 183- 192, Niğde, 2017.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR

  Azərbaycan Mədəniyyəti və Qars Aşıq Mühiti. Monoqrafiya. Bakı, Təbib, 2010, 208 s.

 • ULUSAL KİTAPLAR

  BİNBOĞA’NIN SÖZ PINARI Afşinli Âşıklar Şairler Yazarlar,BERİKAN YAYINLARI, ANKARA, 2017. S. 424, ISBN 978-605-9661-91-1

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ

  13. Uluslararası Karacaoğlan Şenlikleri. Mersin Büyükşehir Belediyesi Eylül 2014

  4. Uluslar arası Ege Âşıklar Bayramı Denizli Büyükşehir Belediyesi Nisan 2014

  Tarsus Belediyesi Karacaoğlan Şenlikleri. Tarsus Belediyesi Eylül 2004

  16. Uluslar Arası Haymana Kültür Şenlikleri. Haymana Belediyesi 23-25 Haziran 2006

  Yenimahalle Belediyesi Uluslararası Âşıklar Şöleni. Yenimahalle Belediyesi Şubat 2008

 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ

  Yıldırım Belediyesi 2. Âşıklar Bayramı. Yıldırım Belediyesi 01-12 Temmuz 2006

  Ay Işığında Serhat Türküleri. Odunpazarı Belediyesi Ramazan Etkinlikleri 28.08.2009

  8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 08.03.2010

  Azeri Nefesiyle Türk Halk Müziği. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 04.12.2010

  Sazın Sözün Ustaları. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 04.12.2011

  Âşıklar Meclisi TRT Avaz 2011

  Aşkın Pusulası TRT Avaz 2011

  Kafkaslardan Esen Yeller Odunpazarı Belediyesi GSSM. 15.12.2011

  Bahara Merhaba. Odunpazarı Belediyesi GSSM 21.03.2012

  Yaşlılar Haftası Özel Konseri. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 23.03.2012

  Anneler Günü Özel Konseri. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 11.05.2012

  Türk’ü Söyler Türküler Konseri. Odunpazarı Belediyesi GSSM. 29.11.2013

  Âşıklar Bayramı 100. Yıl Üniversitesi Eylül 2014

 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

 • ÖZGEÇMİŞ

  1973 Yılında Zengilan’da doğdu. 1994 yılında Sumgaytta Müzik Öğretmen Okulundan mezun oldu. Bakü’de 37 Sayılı Höfsan Müzik Okulunda, 1995 yılında 1 sayılı Uşak İnce Sanat Okulunda müzik öğretmenliği yaptı. 1999 yılında Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesinin Âşık Musikisi Bölümünü kazandı. 2003 yılında Aynı üniversitede Medeniyetşunaslık Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Azerbaycan Devlet ve özel televizyon kanallarında birçok program yaptı.

  2002-2006 yılları arasında 3 kaseti 1 CDsi ve birçok âşıklar ile birlikte ortaklaşa CDleri çıktı.  2006 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşti. Eskişehir Odunpazarı Belediye Konservatuarında Müzik öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Türkiye’de birçok ulusal televizyonda programlara katıldı. Azerbaycan’da ve Türkiye’de destanlarımızı anlatan televizyon çekimlerinde rol aldı. Yurt içinde ve yurt dışında Âşık Festivallerine katılarak dereceler aldı. 2011 Yılında Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesinde “Kars Âşık Muhitinin Azerbaycan Medeniyetindeki Tarihi Kültüroloji Yeri” üzerine doktorasını tamamladı. 2011 Yılında TRT AVAZ kanalı tarafından açılan Türk Dünyasında “Dede Korkut”  konulu şiir yarışmasında Türk Dünyası 4. Oldu. Şuan KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır.

Fotoğraf Galeri